Η εξέλιξη και η καλλιέργεια  της Βυζαντινής μουσικής  ξεκινάει τον Οκτώβριο στα AMS ( Δημιουργών Ωδείο)  με κορυφαίους καθηγητές στο χώρο και πολύ όρεξη για δημιουργία.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν, για περισσότερες πληροφορίες, τιμές κτλ παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία στο 2315 523148 – 6977254760 ή στο email info@amstudios.gr

Αναλυτικότερα η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει:

 1. Διδασκαλία της Νέας Μεθόδου της βυζαντινής σημειογραφίας, ξεκινώντας από τις απλές μουσικές θέσεις και συνέχεια στις δυσκολότερες.
 2. Διδασκαλία της θεωρίας της βυζαντινής μουσικής.
 3. Διδασκαλία της λειτουργίας του συστήματος του τροχού και της τροπικότητας.
 4. Προσπάθεια προσέγγισης της μετρικής και της διεύθυνσης των μελών της βυζαντινής μουσικής, ξεκινώντας από τους πιο απλούς και φθάνοντας σε πολυσύνθετα ρυθμικά σχήματα.
 5. Εκμάθηση των βασικών αρχών ορθογραφίας της βυζαντινής σημειογραφίας.
 6. Αναφορά ιστορικών και μορφολογικών στοιχείων, και ανάθεση προαιρετικών εργασιών πάνω σε τέτοια αντικείμενα με κύριο μέλημα την επαφή των νέων με την έρευνα.
 7. Διδασκαλία του ισοκρατήματος μέσω πρακτικής άσκησης και θεωρητικής προσέγγισης. 8. Παρουσίαση φωτογραφήσεων με χειρόγραφα και προσπάθεια εκτέλεσης του περιεχομένου (για μεγαλύτερο επίπεδο).
 8. Πρώτα βήματα στην ερμηνευτική απόδοση των μελών.
 9. Προβολή της θέσης των μελών μέσα στην λειτουργική πράξη.
 10. Ατομική ή συλλογική εκτέλεση μελών και ενδεχόμενη παρουσίαση σε συναυλίες, εκδηλώσεις ή ακόμα και σε ναούς, στα πλαίσια ή μη, της λειτουργικής πράξης.
 11. Ηχογράφηση στο στούντιο μέρος των μελών που θα διδάσκονται στα μαθήματα.