Σεμινάριο Ρυθμολογίας

Σεμινάριο Μουσικής

 

Το σεµινάριο απευθύνεται σε αρχάριους και προχωρηµένους
σπουδαστές ωδείων, σε υποψήφιους για την εισαγωγή τους σε µουσικά πανεπιστηµιακά ιδρύµατα
αλλά και σε επαγγελµατίες µουσικούς που θέλουν να βελτιώσουν το ρυθµικό σολφέζ και dictee.


Χρονοδιάγραµµα
Ηµεροµηνία: Κυριακή 5/12/2021
Διάρκεια: 3 ώρες


Πρόγραµµα σεµιναρίου παρουσίασης:
16:00-17:00 Θεωρητικά στοιχεία, Βασικές έννοιες
17:00-17:15 Διάλειµµα
17:15-18:30 Ρυθµικό Σολφέζ-dictee, Παρουσίαση βιβλίου
18:30-19:00 Σχόλια παρατηρήσεις


Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης και εξ αποστάσεως. 15 συµµετέχοντες θα
έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν δια ζώσης (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας). Οι
συµµετέχοντες εξ αποστάσεως θα πρέπει να συνδεθούν µέσα από την πλατφόρμα Ζoom. Η
σύνδεση μπορεί να γίνει με υπολογιστή , κινητό ή τάμπλετ. 

Τα θέµατα που θα συζητηθούν και αφορούν το ρυθµικό σολφέζ και dictee είναι:
• Σηµειογραφία και τρόποι εκµάθησης των φθόγγων σε κλειδιά σολ, φα και ντο 3ης γραµµής στο
πεντάγραµµο
• Σηµειογραφία και τρόποι εκµάθησης των ρυθµικών αξιών σε σολφέζ (ανάγνωση µουσικών
φθόγγων) και dictee (καταγραφή µουσικών ρυθµικών σχηµάτων)
• Κινησιολογία κατά την ανάγνωση και καταγραφή µουσικού κειµένου. Ο ρόλος και η χρήση του
• Ρυθµικό σολφέζ σε πεντάγραµµο µε σωστή εκτέλεση φθόγγων σε κλειδιά σολ, φα και Ντο 3ης
γραµµής και των χρονικών τους αξιών
• Μέθοδος µελέτης και τρόποι εξέλιξης του ρυθµικού σολφέζ-dictee
• Μέθοδος εκτέλεσης και ασκήσεις ρυθµικού δίφωνου σολφέζ

Δια ζώσης έως 15 άτομα

Δια ζώσης 12€

Διαδικτυακά 10€ 

Σε όλους τους συμμετέχοντες απονέμεται τίτλος παρακολούθησης του σεμιναρίου.

Επικοινωνία / Δηλώσεις συµµετοχής
Διεύθυνση: Ορφανίδου 5, Θεσσαλονίκη, 54626,Ελλάδα
Τηλ.: 2315 523148 / 6977254760
E-mail: info@amsodeio.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Παρακαλώ συμπληρώστε παρακάτω! *