Μουσική Σχολή - Ωδειο - AMS Θεσσαλονίκη » Διάφορα » Πειραιώς: Ακόμη δεν μπορούν να προσδιοριστούν οι επιπτώσεις των capital controls

Πειραιώς: Ακόμη δεν μπορούν να προσδιοριστούν οι επιπτώσεις των capital controls

στο Διάφορα 0

peiraios

Οι επιπτώσεις των capital controls για την οικονομία δεν μπορούν ακόμη να προσδιορισθούν επακριβώς, αναφέρει μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα Πειραιώς.

Ειδικότερα, σε απάντηση ερωτημάτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, εξαιτίας κυρίως της τραπεζικής αργίας, των περιορισμών στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls), αλλά και της επικείμενης Συνολικής Αξιολόγησης εκ μέρους της Εποπτικής Αρχής (EKT), η Τράπεζα Πειραιώς προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

Αναλυτικότερα, η Τράπεζα Πειραιώς ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα για τα ακόλουθα θέματα:

– Εκτιμώμενες επιπτώσεις στην κεφαλαιακή επάρκεια. Η τραπεζική αργία ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου 2015 και έληξε στις 20 Ιουλίου 2015. Διατηρήθηκαν, ωστόσο, σε ισχύ οι περιορισμοί αναλήψεων μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων. Οι επιπτώσεις των capital controls για την οικονομία δεν μπορούν ακόμη να προσδιορισθούν επακριβώς. Ένας δε από τους στόχους -μεταξύ άλλων- της επικείμενης Συνολικής Αξιολόγησης (Comprehensive Assessment) εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι και ο προσδιορισμός των επιπτώσεων στην κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών από την εφαρμογή των capital controls. Παράλληλα, οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για το 1ο 6μηνο 2015 βρίσκονται επί του παρόντος σε διαδικασία κατάρτισης και επισκόπησης από τους ορκωτούς ελεγκτές. Συνεπώς, στην παρούσα φάση η Τράπεζα δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει τις σχετικές επιπτώσεις στην κεφαλαιακή της επάρκεια. Τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία αφορούν τον Μάρτιο 2015, οπότε και ο Όμιλος Πειραιώς είχε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 11,6% και συνολικό κεφαλαιακό δείκτη 11,7%.

Ύψος χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα. Το σύνολο της αντληθείσας μέσω Ευρωσυστήματος ρευστότητας της Τράπεζας Πειραιώς ανερχόταν στις 30 Ιουνίου 2015 στα €37 δισ. (€15 δισ. μέσω ΕΚΤ και €22 δισ. μέσω ELA), ποσό αμετάβλητο μέχρι σήμερα.

– Εκτιμώμενες επιπτώσεις στο ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Όπως προαναφέρθηκε στο σημείο περί επιπτώσεων στην κεφαλαιακή επάρκεια και με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα, η Τράπεζα δεν διαθέτει στοιχεία, ώστε να προσδιορισθούν με αξιοπιστία οι επιπτώσεις της τραπεζικής αργίας και των capital controls στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η πορεία των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα επηρεασθεί κυρίως από το εύρος της διαφαινόμενης υποχώρησης του ΑΕΠ και την εξέλιξη του δείκτη ανεργίας στην Ελλάδα, με αντιστάθμιση από την επίπτωση του αναπτυξιακού πακέτου χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτό συμφωνήθηκε κατά τη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ευρωζώνης στις 12 Ιουλίου 2015.

– Εκτιμώμενες επιπτώσεις στην ανακτησιμότητα των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Η ανακτησιμότητα των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων συνιστά κατά πάγια τακτική μέρος των εργασιών κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες βρίσκονται σήμερα σε στάδιο προετοιμασίας και επισκόπησης από τους ορκωτούς ελεγκτές. Το ύψος των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων του Ομίλου στο τέλος Μαρτίου 2015 ανερχόταν σε €4,0 δισ. εκ των οποίων τα €1,3 δισ. σχετίζονταν με την απομείωση ομολόγων ελληνικού δημοσίου από το PSI του 2012 (30 έτη χρονικός ορίζοντας χρήσης από το έτος που προέκυψαν), τα €2,2 δισ. με απομείωση αξίας δανείων και απαιτήσεων συνέπεια της ύφεσης στην Ελλάδα κατά τα προηγούμενα χρόνια (αόριστος χρονικός ορίζοντας χρήσης) και τα €0,5 δισ. με μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές (5 έτη χρονικός ορίζοντας χρήσης από το έτος που προέκυψαν).

– Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού (AQR), των stress tests και της ανακεφαλαιοποίησης. Εκτιμάται ότι η όλη διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Έχει ήδη ξεκινήσει η προετοιμασία για τη Συνολική Αξιολόγηση, που θα πραγματοποιηθεί από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (Single Supervisory Mechanism) της ΕΚΤ και θα καλύπτει τον έλεγχο ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού (AQR) και επιπρόσθετα θα συμπεριλαμβάνει διαδικασίες Stress Test και Join-Up, παρόμοιες με αυτές που πραγματοποιήθηκαν πριν από ένα χρόνο, χωρίς να έχουν αποσαφηνισθεί ακόμη το πλαίσιο, ο τρόπος και τα ενδεχόμενα εργαλεία ανακεφαλαιοποίησης.

Επιπρόσθετα, η Τράπεζα Πειραιώς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, όπως και το σύνολο του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ήταν σε καθεστώς τραπεζικής αργίας από τις 29 Ιουνίου έως τις 20 Ιουλίου 2015, σε εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 28ης Ιουνίου 2015, όπως αυτή τροποποιήθηκε. Στο πλαίσιο και υπό τους περιορισμούς των οριζομένων από τις διατάξεις αυτές, η Τράπεζα εξυπηρέτησε πλήρως τις ανάγκες των 5 εκατομμυρίων πελατών της στην Ελλάδα, οι οποίες επιτρέπονταν από την ΠΝΠ, και τους παρείχε αδιάλειπτα τις υπηρεσίες της.

Από τις 20 Ιουλίου 2015, με τη λήξη της τραπεζικής αργίας, το σύνολο των 778 καταστημάτων της Τράπεζας στην Ελλάδα τέθηκε εκ νέου στη διάθεση του κοινού, υπό τους περιορισμούς της νέας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 και της τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης της 24ης Ιουλίου 2015. Κατά τη διάρκεια των εβδομάδων από τα τέλη Ιουνίου 2015 ως σήμερα, η Τράπεζα προχώρησε σε έκδοση σχεδόν 340 χιλιάδων νέων χρεωστικών καρτών, ενέγραψε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank περίπου 75 χιλιάδες νέους χρήστες, διεκπεραίωσε κατά μέσο όρο πάνω από 100 χιλιάδες ηλεκτρονικές συναλλαγές ημερησίως (+50% έναντι της προηγούμενης περιόδου) και εργάσθηκε εστιασμένα και αποτελεσματικά για την εξυπηρέτηση των πελατών της υπό τις νέες συνθήκες, που διαμορφώθηκαν στην τραπεζική αγορά στην Ελλάδα.

 

έλος, σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του 1ου 6μήνου 2015 οι καταθέσεις της Τράπεζας στην Ελλάδα εμφάνισαν μείωση 28%, ενώ, ειδικά από τη λήξη της τραπεζικής αργίας και ως σήμερα, οι καταθέσεις δεν εμφανίζουν πρόσθετες εκροές.

 πηγη athensmagazine.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Παρακαλώ συμπληρώστε παρακάτω! *