Θεωρία της μουσικής

Διαδασκαλία της θεωρίας της μουσικής στο δυτικό συγκερασμένο σύστημα. Υποχρεωτικό μάθημα για όλους τους σπουδαστές. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει: γενικά περί μουσικής και ήχου, ορολογίες, βασικά στοιχεία για την ανάγνωση παρτιτούρας (νότες, χρονικές αξίες κτλ), διαστήματα, κλίμακες και συγχορδίες. Μαζί με το μάθημα της θεωρίας ο σπουδαστής παρακολουθεί μαθήματα σολφέζ και dictee.  Στο σολφέζ γίνεται εκμάθηση των μαθημάτων της θεωρίας στην πράξη. Ο σπουδαστής μαθαίνει να διαβάζει και να αναγνωρίζει ότι έχει μάθει στη θεωρία με το μελωδικό και ρυθμικό τραγούδι καθώς επίσης και την καταγραφή αυτών στο πεντάγραμμο.

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι ο νέος μουσικός να λύσει ζητήματα που αφορούν την κατανόηση της παρτιτούρας και των στοιχείων της μουσικής ώστε να μπορεί να αποδώσει ένα μουσικό κείμενο στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Επίσης σημαντικό είναι πως κατά τη διάρκεια του μαθήματος στο οργάνου, δεν χρειάζεται να χρονοτριβεί για την κατανοήση του κειμένου από τον δάσκαλό του αφού αυτό γίνεται από τον καθηγητή των θεωρητικών.

Διάρκεια σπουδών:  3 έτη για αρχάριους

2 έτη για ενήλικες με μερική γνώση

1 έτος με γνώσεις θεωρίας και προετοιμασία για αρμονία

Αρμονία

Προαπαιτούμενο είναι η γνώση της Γ' θεωρίας της μουσικής.

Διδάσκεται η κλασική αρμονία της κλασικής περιόδου της ιστορίας της δυτικής μουσικής μέχρι τον ρομαντισμό. Ο σπουδαστής μαθαίνει να εναρμονίζει δοσμένη μελωδία και να γράφει για τετράφωνη χορωδία. Από το 2ο έτος ο σπουδαστής επιλέγει αν θα κάνει ειδικό ή υποχρεωτικό το μάθημα της αρμονίας. Στο ειδικό αρμονίας ο σπουδαστής δίνει γραπτές και προφορικές εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου και την παρακολούθηση όλων των υποχρεωτικών μαθημάτων. Στο υποχρεωτικό αρμονίας ο σπουδαστής δεν λαμβάνει το πτυχίο. Ολοκληρώνει την ύλη της αρμονίας με μικρότερο βαθμό δυσκολίας απ’ ότι στο ειδικό και με μερική παρακολούθηση των υποχρεωτικών μαθημάτων.

Υποχρεωτικά μαθήματα: Σολφέζ, ιστορία, μορφολογία-ανάλυση, ενάρυθμο μπάσο, στοιχεία αντίστιξης, υποχρεωτικό πιάνο, χορωδία, πρακτικό διδασκαλείο.

Διάρκεια σπουδών:  3 έτη

2 έτη με γνώσεις 1ου αρμονίας μετά από κατατακτήριες

Προετοιμασία για μουσικολογία

Προαπαιτούμενο είναι η γνώση της θεωρίας της μουσικής. Ο σπουδαστής παρακολουθεί δύο μαθήματα. Αρμονία, σε επίπεδο εξετάσεων για πανελλήνιες δηλαδή η γνώση του πρέπει να είναι τουλάχιστον υποχρεωτικού αρμονίας και ακουστικές ικανότητες. Στις εξετάσεις ακουστικών ικανοτήτων, που είναι πολλαπλών επιλογών, ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να αναγνωρίσει διαστήματα, συγχορδίες, μελωδίες και ρυθμικές αξίες.

Σκοπός των μαθημάτων είναι η επιτυχία στις εξετάσεις με στόχο τη μέγιστη μοριοδότηση για την εισαγωγή του υποψηφίου σε τμήματα μουσικής των πανεπιστημιακών σχολών. Η εμπειρία του αυτή με το μάθημα, θα τον βοηθήσει να αντεπεξέλθει στις ανάγκες της μουσικής σχολής που επιθυμεί να περάσει.

Διάρκεια σπουδών:  2 έτη με γνώσεις θεωρίας

1 έτος με γνώσεις αρμονίας

Ενοργάνωση πνευστών και κρουστών οργάνων

Προαπαιτούμενο το πτυχίο της αρμονίας ή γνώσεις Β ειδικού αρμονίας και η εισαγωγή του με κατατακτήριες εξετάσεις. Διδασκαλία για ενορχήστρωση πνευστών και κρουστών από μικρά σύνολα μέχρι συμφωνική μπάντα.

Σε δοσμένο έργο για πιάνο γίνεται ενορχήστρωση για τα σύνολα πνευστών και το αντίστροφο δηλαδή σε δοσμένο έργο για σύνολο πνευστών μεταφορά σε πιανιστική γραφή. Απαραίτητη είναι η γνώση όχι μόνο των πνευστών που συναντάμε στη συμφωνική ορχήστρα αλλά και άλλων πνευστών που συναντάμε μόνο σε μπάντες (αλτικόρνα, εμφώνια κ.α.). Ένα από τα βασικά μαθήματα για τον σπουδαστή είναι η διεύθυνση μπάντας. Διδάσκονται βασικές αρχές διεύθυνσης, κινησιολογία, στοιχεία έκφρασης, μορφολογία-ανάλυση κτλ σε διάφορα είδη και στυλ μουσική εκτός από το κλασικό, επειδή το ρεπερτόριό της περιλαμβάνει πολλά έργα μέχρι και τον 21ο αιώνα της τζαζ, ροκ, ποπ και της σύγχρονης μουσικής.

Υποχρεωτικά μαθήματα: Σολφέζ, Γ έτος αρμονίας, μορφολογία ανάλυση, ιστορία, πιάνο, χορωδία, οργανογνωσία, πρακτικό διδασκαλείο, διεύθυνση μπάντας.

Διάρκεια σπουδών:  2 έτη

Αντίστιξη

Προαπαιτούμενο το πτυχίο της αρμονίας με ελάχιστο βαθμό 7,50 «λίαν καλώς». Διδασκαλία της μουσικής στην αναγέννηση (τροπική αντίστιξη) και στο μπαρόκ (τονική αντίστιξη).

Στην τροπική αντίστιξη διδάσκεται η γραφή μέχρι και οκτάφωνη χορωδία. Οι κλίμακες που χρησιμοποιούμε είναι οι τρόποι ιωνικός, δώριος, φρύγιος, λύδιος, μiξολύδιος και αιολικός. Η αντιστικτική πολυφωνία  είναι το ζητούμενο για τον σπουδαστή ο ποίος έχει τη δυνατότητα να γράφει μέχρι οκτώ φωνές ανεξάρτητες μεταξύ τους με μίμηση που συνυπάρχουν σε ένα έργο δίνοντας το αναγεννησιακό στυλ. Στην τροπική αντίστιξη μαθαίνουμε να γράφουμε σε διάφορες φόρμες της εποχής του μπαρόκ όπως η πασακάλια, ο κανόνας κτλ με συνδιασμούς οργάνων της συμφωνικής ορχήστρας στο τονικό σύστημα.

Υποχρεωτικά μαθήματα: ιστορία, μορφολογία, οργανολογία, πρακτικό διδασκαλίο και πιάνο

Διάρκεια σπουδών:  2 έτη

Φούγκα

Προαπαιτούμενο το πτυχίο της αντίστιξης με ελάχιστο βαθμό 7,50 «λίαν καλώς». Διδασκαλία της μουσικής σε φόρμα φούγκα, με μίμηση στο ύφος του J.S.Bach.

Τετράφωνη φούγκα για διάφορα όργανα της συμφωνικής ορχήστρας. Αντιστικτική σύνθεση που βασίζεται στη μίμηση. Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη, επεξεργασία μοτίβων και μουσικών φράσεων με αυστηρά όρια μουσικής γραφής. Εκτός από τη φούγκα ο σπουδαστής παρακολουθεί μαθήματα ενορχήστρωσης για συμφωνική ορχήστρα. Με δοσμένο ένα έργο για πιάνο γίνεται μεταγραφή για κλασική συμφωνική ορχήστρα.

Υποχρεωτικά μαθήματα: Ενορχήστρωση και πιάνο.

Διάρκεια σπουδών:  2 έτη

Σύνθεση

Προαπαιτούμενο για το δίπλωμα της σύνθεσης είναι το πτυχίο της φούγκας με ελάχιστο βαθμό 7,50 «λίαν καλώς». Μπορούν να γίνουν και μαθήματα σύνθεσης ανεπίσημα χωρίς ο σπουδαστής να πάρει δίπλωμα. Προαπαιτούμενο είναι η γνώση της αρμονίας.

Η αναγνώρισει ενός συνθέτη γίνεται με το έργο του. Όταν ολοκληρώσει έργα για όλους τους συνδιασμούς οργάνων από σόλο μέχρι συμφωνική ορχήστρα, από οργανικά μέχρι φωνητικά σύνολα και τους συνδιασμούς τους σε αρκετές φόρμες μέχρι και του 20ου  αιώνα τότε καταθέτει το φάκελο των έργων του στην επιτροπή με σκοπό την αναγνώρισή του ως συνθέτης. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ο σπουδαστής μαθαίνει για τις νεότερες τεχνικές και σύγχρονες φόρμες όπως ο δωδεκαφθογγισμός, μινιμαλισμός κτλ. Γίνονται αναλύσεις τονικής και ατονικής μουσικής για την κατανόηση αρχιτεκτονικών δομών των μουσικών έργων.

Παράλληλα ο σπουδαστής σε συνεργασία με το ωδείο και τον καθηγητή του παρουσιάζει τα έργα του σε συναυλίες ή τα ηχογραφεί.

Διάρκεια σπουδών:  Ελάχιστο 4 έτη

 Διεύθυνση ορχήστρας σύγχρονων συνόλων

 

Προαπαιτούμενο το πτυχίο της αρμονίας. Διδάσκονται βασικές αρχές διεύθυνσης, κινησιολογία, στοιχεία έκφρασης, μορφολογία-ανάλυση κτλ σε διάφορα είδη και στυλ μουσικής, επειδή το ρεπερτόριό της περιλαμβάνει πολλά έργα του 19ου μέχρι 21ου αιώνα της τζαζ, ροκ, ποπ και διασκευές παραδοσιακής μουσικής.

Ο σπουδαστής διδάσκεται διεύθυνση για τα εξής σύνολα: Big band, φιλαρμονική μπάντα, ορχήστρα παραδοσιακών οργάνων και συμφωνική ορχήστρα. Το ρυθμικό και μελωδικό σολφέζ είναι απαραίτητα στοιχεία για τον σπουδαστή καθώς τα ρυθμικά στοιχεία και οι κλίμακες της τζαζ και παραδοσιακής μουσικής διαφέρουν πολύ από τα κλασικά δεδομένα.

Υποχρεωτικά μαθήματα: Σολφέζ, μορφολογία-ανάλυση, ιστορία, χορωδιακή και ορχηστρική παρτιτούρα στο πιάνο, οργανογνωσία σύγχρονων και παραδοσιακών οργάνων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ