Μουσική Σχολή - Ωδειο - AMS Θεσσαλονίκη » Μουσικά » Η Θεραπευτική δύναμη της μουσικής

Η Θεραπευτική δύναμη της μουσικής

musicbrainΟ ρόλος της μουσικής στη θεραπεία έχει δραματικά αλλάξει τις τελευταίες δύο δεκαετίες, καθώς ο τομέας της έρευνας που συνδέει τη μουσική με τη λειτουργία του εγκεφάλου – και κατ’επέκταση όλου του ανθρώπινου σώματος – έχει παρουσιάσει ήδη σαφείς αποδείξεις σύνδεσης και σχετικής αλληλεπίδρασης.
Ωστόσο, οι θετικές διαπιστώσεις και αλλαγές που έφεραν αυτές οι νέες ερευνητικές αποδείξεις ως προς τη χρήση της μουσικής στην αποκατάσταση και θεραπεία δεν έχουν επικοινωνηθεί επιτυχώς, όχι μόνο στο ευρύ κοινό, αλλά και σε επαγγελματίες που σχετίζονται άμεσα είτε με τον τομέα της μουσικής είτε των επιστημών ζωής.
Ερευνητές έχουν αποδείξει ότι η μουσική είναι όντως μία ξεχωριστή, παγκόσμια και δομικά άρτια γλώσσα που επηρεάζει εκτενώς τη βιολογική υπόσταση του ανθρώπου, περιλαμβάνοντας έναν σύνθετο αντιληπτικό, γνωστικό και κινητικό έλεγχο και διεργασίες σε διαφορετικά σημεία του εγκεφάλου.
Έτσι, η μουσική φαίνεται ότι μπορεί να διατηρήσει σε θετικά επίπεδα ή να επανεκπαιδεύσει το δομικά κατεστραμμένο ή λειτουργικά διαταραγμένο εγκεφαλικό σύστημα. Κλινικοί και συμπεριφορικοί θεραπευτές ανά τον κόσμο, χρησιμοποιούν πια τη μουσική με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους σε χώρους επανένταξης και αποκατάστασης, ενώ βασίζουν ξεκάθαρα την πρακτική τους σε κλινικά αποδεδειγμένα ερευνητικά δεδομένα τα οποία πηγάζουν από αυτόν το νέο τομέα έρευνας της νευροεπιστήμης της μουσικής.
Αν και τα σχετικά ερευνητικά της θετικής αποκατάστασης και θεραπείας μέσω της μουσικής στην αρχή προσεγγίσθηκαν από τους περισσότερους με σκεπτικισμό και αρκετή αντίσταση, εν τέλει, η συστηματική μελέτη και παρουσίαση σχετικών αποτελεσμάτων μείωσαν τις αμφιβολίες.
Τώρα πιά, σχετικές μελέτες της νευροεπιστήμης της μουσικής περιλαμβάνουν αναφορές και προσεγγίσεις σχετικές με την νόσο Parkinson και Alzheimer, τον αυτισμό και γενικότερα τις ‘ειδικές αναπτυξιακές ομάδες’, την αποκατάσταση των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων και των εγκεφαλικών επεισοδίων, την επιληψία, αλλά και πολλές άλλες πιο εξειδικευμένες κλινικές ή συμπεριφορικές εκφάνσεις της ανθρώπινης ανάπτυξης ή αποκατάστασης.
Η μουσική νευροεπιστημονική έρευνα έχει εισχωρήσει για τα καλά στους κόλπους των επιστημών ζωής, σκοπεύοντας μέσω της αρχέτυπης και ουσιαστικής σύνδεσης που παρουσιάζει η μουσική με το σώμα και τον εγκέφαλό μας, να βελτιώσει, να αποκαταστήσει και να θεραπεύσει στα πλαίσια του εφικτού.
Πηγή: iatronet.gr
μαθήματα φωνητικής

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Παρακαλώ συμπληρώστε παρακάτω! *